Обща информация

           Използването на предлаганите услуги от www.otdivana.com, означава, че сте се запознали с общите условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях.

 

           www.otdivana.com е фирмен продукт на „Тампа интернешънъл” ЕООД /Tampa international LTD/.

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия
за използване на интернет страницата www.otdivana.com

преди да използвате този Сайт !


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на интернет страницата www.otdivana.com

I. Общи разпоредби
Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и „Тампа интернешънъл” ЕООД (наричанo по-нататък „Сайт” или „Администратор”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу.
Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт.
„Тампа интернешънъл” ЕООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

ІІ. Авторски права
Съдържанието на Сайта www.otdivana.com – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики е собственост на „Тампа интернешънъл” ЕООД.
Съдържанието в Сайта и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „Тампа интернешънъл” ЕООД. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването без знанието и одобрението на форма без знанието и одобрението на „Тампа интернешънъл” ЕООД е непозволено.

ІII. Общо описание на дейността
Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и услуги и заплащането им. Платените от Вас стоки ще бъдат доставени до избран от Вас адрес. Платените от Вас услуги ще бъдат извършени качествено и в срок, в съответствие с направените предложения.
www.otdivana.com Ви предоставя богат избор на стоки и услуги с подробни описания и снимков материал, които може да закупите бързо, удобно и лесно. www.otdivana.com се стреми да задоволи разнообразния вкус на своите клиенти, представяйки им богат асортимент от качествено изработени стоки с ефектен дизайн. Предлаганите облекла и аксесоари следват актуалните модни тенденции.

IV. Конфиденциалност
www.otdivana.com е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. www.otdivana.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. www.otdivana.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до www.otdivana.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Отговорности
www.otdivana.com прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. www.otdivana.com не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. www.otdivana.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. www.otdivana.com не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока. www.otdivana.com не носи отговорност, ако спедитора не предостави на Потребителя стоката, поръчана от последния, чрез Сайта или не предостави стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извън контрола или не могат да се вменят във вина на www.otdivana.com. Потребителят следва да търси обезщетение за всички вреди директно от съответния приносител.

VI. Регистрация
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и да ги актуализира своевременно, не по-късно от 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяната им, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя.
Грижата за клиента е основен приоритет за екипа на www.otdivana.com. Ние правим всичко възможно, за да зарадваме максимално клиентите си. Нашата практика е онлайн консултантите ни да се свържат поотделно с всеки отделен клиент и да го информират подробно за статуса на направената от него поръчка. Стремим се да елиминираме всякакви недоразумения при обслужването на Вашите заявки.


Ако сте производител и желаете да продавате вашата продукция в нашият онлайн магазин, не се колебайте да се свържете с нас!


Благодарим Ви, за желанието да ползвате нашите услуги!

 


 

„Тампа интернешънъл” ЕООД /Tampa international LTD/ с адрес на управление: ул „ 29ти декември” 8, Самоков, България, 2000, регистрирано в СГС с фирмено дело № 1569/2007, ЕИК № 175433116